Duurzame Inzetbaarheid en PMO

BedrijfsfitnesPreventief Medisch Onderzoek (PMO)

Meten is weten! Eerst in kaart brengen van de huidige gezondheid en inzetbaarheid, om op basis hiervan te bepalen welke vervolgacties nodig zijn om duurzame inzetbaarheid te realiseren.

Een PMO kan ondersteund worden door de uitvoering van een Gezondheidsonderzoek (inclusief de WAI=WorkAbilityIndex). Op basis daarvan kunnen vervolginterventies in overleg bepaald worden.

Het PMO kan bestaan uit:

  1. Vragenlijsten (inclusief de WAI), schriftelijk of digitaal
  2. Biometrie: bepalen BMI, buikomvang, bloeddruk en hartslag in rust
  3. Meten van gezichtsvermogen, gehoor, longfunctie en ECG in rust
  4. Bloedonderzoek: cholesterol, cholesterol/HDL ratio, glucose

De concrete inhoud van het PMO wordt opgesteld in overleg met werkgever en zo mogelijk de bedrijfsarts.

De tarieven per individuele PMO starten vanaf € 50,- per deelnemer.

Advisering Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid

1. Re. Entry adviseert bedrijven ten aanzien van de projectmatige opzet van Gezondheidsmanagement. Neem voor meer informatie contact met ons op.

2. Re. Entry verzorgt tevens workshops en informatieve bijeenkomsten op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en geluk op de werkvloer. Klik op 2014 DURF Happy Library Works small ter inspiratie. Tevens adviseert Re. Entry bedrijven over ESF subsidies die benut kunnen worden bij onder andere beleidsvraagstukken op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

3. In de gemeente Helmond ondersteunt Re. Entry verschillende organisaties bij het realiseren van niet alleen persoonlijke gezondheid maar ook bij het realiseren van een gezonde gemeente. Gezond Gewicht Helmond wordt mede mogelijk gemaakt via subsidie van de gemeente Helmond.

4. In Uden levert Re. Entry de projectleider van Natuurlijk Fitland. In september 2017 wordt gestart met 3 behandelprogramma’s voor mensen met respectievelijk COPD, Obesitas en Oncologische problemen. In een unieke omgeving wordt de natuur nadrukkelijk benut om de kwaliteit van leven van deelnemers te optimaliseren. Het project eindigt in mei 2018.